Kwaliteitsbeoordeling grassportvelden Groningen

,

De gemeente Groningen heeft 45 grassportvelden in beheer. Om het beheer en onderhoud van de velden te kunnen monitoren is KYBYS.ING gevraagd om een kwaliteitsbeoordeling uit te voeren. KYBYS.ING hanteert daarbij de systematiek van de gemeente Groningen, waarbij vlakheid, ontwateringstoestand, bodemopbouw en grasbestand worden beoordeeld. Tevens wordt voor elk veld een bemestingadvies opgesteld.

Aan de hand van de resultaten van de kwaliteitsbeoordeling kan de gemeente gerichte onderhouds- en/of renovatiemaatregelen treffen. Parallel aan de kwaliteitsbeoordeling wordt in opdracht van de gemeente Groningen door vier meststoffenleveranciers een bemestingsproef uitgevoerd. KYBYS.ING monitort en rapporteert de kwaliteit van de velden gedurende deze bemestingsproef.

Opdrachtgever