Woonrijpmaken terreininrichting parkeerterrein SBO te Drachten

In de wijk Vrijburgh wordt druk gewerkt aan een nieuw complex waar 5 scholen voor speciaal onderwijs samengevoegd gaan worden. PLANN ingenieurs heeft in 2022 voor de nieuwe scholenlocatie SBO Vrijburgh in Drachten een bouwrijp bestek opgesteld, inclusief tekeningen. Meer over deze voorbereidingen lees je in dit artikel. Deze bouwrijp werkzaamheden zijn begin 2023 opgeleverd.

In een vervolgopdracht hebben we de woonrijp werkzaamheden verder uitgewerkt in een bestek met tekeningen en bijlagen. Het uitvoeringsontwerp (uo) is uitgewerkt op basis van een schetsontwerp van de Gemeente Smallingerland.  Het betreft een klimaatadaptief ontwerp voor het parkeerterrein, met extra aandacht voor het parkeren van taxibussen. Deze bussen zullen achteruit inparkeren zodat inzittenden, waaronder kinderen in een rolstoel, gezamenlijk uitstappen op een middenterrein en ter hoogte van hun schoolingang veilig over kunnen steken.

Ontwerp: DP6 architectuurstudio