CO2 prestatieladder – trede 5

, ,

PLANN ingenieurs is actief bezig met CO2-reductie. Wij zijn dan ook gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede 5).

De CO2-Prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2-Prestatieladder is voor PLANN ingenieurs het aangewezen instrument om de emissie inventarisatie ofwel footprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met direct betrokkenen te bewerkstelligen. Onderstaand treft u ons certificaat niveau 5 aan.

In onderstaande nieuwsbrieven berichten wij over ons CO2 beleid en leest u de stand van zaken omtrent onze doelstellingen en voortgang.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie op de website van het SKAO, www.skao.nl.