Toekomstvisie Sportpark Marslanden

,

Sportpark Marslanden wordt een toekomstbestendig sport- en beweegpark voor Zwolle

PLANN ingenieurs en ICSadviseurs hebben samen met de sportverenigingen van sportpark Marslanden, onderwijs- en zorginstellingen en gemeente Zwolle een gezamenlijke visie ontwikkeld. In 2025 is sportpark Marslanden getransformeerd tot een toekomstbestendig sport- en beweegpark. In een drietal interactieve sessies is met gemeente Zwolle en de betrokken partijen die actief zijn op en rondom het park gezamenlijk een visie tot stand gekomen waarbij sportpark Marslanden in 2025 een bruisend park is, dat uitnodigt om te sporten, te bewegen en ontmoeten. Binnen en buiten het park willen de betrokkenen een plek creëren samen met sportverenigingen, organisaties uit de sport, het onderwijs, recreatie, bedrijfsleven, zorg en welzijn en voor iedereen uit Zwolle die mee wil doen. Dat levert meer sociale contacten en ontmoeting op, werkt positief op de sport- en beweegstimulering, levert een zinvolle dagbesteding, verbetert de leerprestaties en draagt ook bij aan de arbeidsintegratie van mensen. En dat alles op een park met een multifunctionele accommodatie, inclusief een sporthal, waar gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van elkaars sportvelden. De volgende stap is het verder vertalen van de visie naar een Masterplan.