Samenwerking

PLANN ingenieurs en KYBYS kiezen voor hechte samenwerking

Vanaf 1 januari 2017 is de vestiging Meppel van KYBYS verzelfstandigd en is het bedrijf PLANN ingenieurs opgericht.

“Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling”, aldus Sander die samen met Arjen de directie vormt van PLANN ingenieurs. “Voor ons is het vanzelfsprekend een belangrijke stap. Voor onze opdrachtgevers en andere relaties zal er weinig veranderen. We staan ingeschreven als PLANN ingenieurs, echter handelen we eerst nog even onder de naam KYBYS.ING. Op deze manier blijft er herkenning bij onze relaties.”

Over PLANN ingenieurs

PLANN ingenieurs adviseert overheden en bedrijven al ruim 14 jaar over de inrichting en het beheer van de buitenruimte. Het adviesbureau heeft 12 medewerkers en is gevestigd in Meppel. We hebben kennis van beleid tot en met engineering, contracten, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding op het gebied van Natuur & Water, Infra & Groen, Sport, en Begraafplaatsen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen, provincies, natuurorganisaties en private partijen.

Over KYBYS

KYBYS biedt hetzelfde pakket van diensten en producten aan als PLANN ingenieurs en doet dat met name in Zuid-Nederland. Het adviesbureau is gevestigd in Boxtel.