Kunstgras, ARBO en milieu

,
 
Op donderdag 2 november hebben Grondslag en KYBYS.ING uit Meppel een informatiebijeenkomst over kunstgras georganiseerd voor sport- en milieuambtenaren uit Noord en Oost Nederland. De aanwezigen zijn bijgepraat over de wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan als er een kunstgrasveld wordt aangelegd of wordt gerenoveerd.
Er doen allerlei verhalen de ronde over kunstgras. Mede vanwege de aandacht hiervoor in de media, gaan de verhalen vaak met de nodige emotie gepaard, waardoor in sommige gevallen onzinnige details de overhand krijgen en de werkelijke kern van de zaak onderbelicht wordt.

Tijdens deze bijeenkomst is er ingezoomd op zaken die écht belangrijk zijn en waar als eigenaar van kunstgrasvelden op gelet moet worden. Er is een update gegeven over de regels die van toepassing zijn, sporttechnisch, milieukundig en ARBO-technisch.

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

  • Milieu en Zorgplicht
  • ARBO en Veiligheid
  • Normen en reglementen NOC*NSF

De conclusie: Zorg dat er inzicht is in de aanwezige constructielagen en treed in overleg met bevoegd gezag. Zo weet u tijdig of u (a) voldoende budget heeft en (b) wat u vanuit sporttechnisch en milieutechnisch oogpunt wilt met eventueel aanwezige lagen.

Laat u niet verrassen in de uitvoering doordat er zich onbekende constructielagen voordoen. Door de emotie van het moment en de onbekendheid van de regels kunnen opleverdata  in gevaar komen en lopen kosten onevenredig hoog op.

Wij hebben deze bijeenkomst met genoegen verzorgd. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen.

Sander Akkerman