Bijzonder project: Vergroening Waagplein!

Op het Waagplein in Leeuwarden is er gestart met het project “Vergroening Waagplein”. En iedereen die er langs loopt kan zien dat dit niet zomaar een project is! Op dit moment vinden er archeologische onderzoeken plaats omdat er in de 16e eeuw een ander waaggebouw heeft gestaan. De fundering van het voormalige waaggebouw is gevonden en deze was alleen bekend van oude stadsplattegronden. Naast de fundering zijn er ook nog andere bijzondere vondsten gedaan zoals oude munten, gewichtjes, leerbeslagen, originele vloeren en muurrrestanten. De restanten die zijn gevonden worden schoongemaakt en onderzocht door archeologen.

Op 11 februari 2023 is er een open dag op het Waagplein. U bent tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom om de opgravingen zelf te komen bekijken.

PLANN ingenieurs heeft de gemeente geassisteerd met het ontwerp, bestek en de aanbestedingen van het project “Vergroening Waagplein”. En PLANN voert op dit moment de directievoering en toezicht van dit bijzondere project. Meer informatie over dit project lees je hier!