Skatebaan Hardenberg krijgt opknapbeurt

Na de succesvolle aanleg van de skatenbanen in Bedum en Ommen, is PLANN nu betrokken bij de renovatie en uitbreiding van de skatebaan in Hardenberg. Deze populaire baan is verouderd en heeft dringend behoefte aan een grondige opknapbeurt. Op initiatief van enkele gebruikers van de skatebaan heeft de raad van de gemeente Hardenberg besloten om samen met de gebruikers een plan op te stellen. Het plan richt zich op de renovatie en uitbreiding van de skatebaan de Kruserbrink in Hardenberg.

PLANN heeft in 2022 van de gemeente de opdracht gekregen om hiervoor een aantal zaken te onderzoeken. Dit omvat onder andere een omgeving- en stakeholdersanalyse, opstellen plan van functionele- en kwalitatieve eisen en beperkingen alsmede een budgetraming. In de tweede helft van 2022 heeft PLANN samen met SkateOn en de gebruikers de uitbreiding vormgegeven tijdens ontwerpsessies.

Onlangs heeft de raad van de gemeente Hardenberg het budget toegekend en zijn we begonnen met de voorbereidingen van de uitvoeringsfase. SkateOn krijgt de opdracht om de bestaande baan te renoveren en uit te breiden met vijf nieuwe elementen, evenals het aanpassen van de bestaande elementen. Er zullen drie nieuwe banken worden geplaatst en er komt meer ruimte voor het parkeren van de fiets. De renovatie zal in het derde kwartaal van 2023 van start gaan.