Projectbezoek Wateras Burefen en Herinrichting Het Blauwgras

Afgelopen donderdag hebben wij, met ons team, twee projecten bezocht; Wateras Burefen en Herinrichting Het Blauwgras te Drachten. Deze projecten zijn onderdeel van het grote plan ‘Wijkvernieuwing De Bouwen’. Meer informatie over beide projecten lees je hieronder.

Op onze nieuwe kantoor in Drachten hebben Marcel van der Meer en Tjitte Bouwhuis eerst uitleg over de projecten gegeven. Vervolgens hebben wij beide projecten bezocht. Erg mooi om na de uitleg ook de uitvoering te kunnen bekijken. Het was een interessant en informatief bezoek waarbij we veel hebben geleerd over het project. Deze dag hebben wij met zijn alleen afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.

Enkele foto’s van het projectbezoek:

Voltooiing Wateras Burefen
Aan de Burefen zijn 2 verouderde appartementencomplexen gesloopt. Op deze locatie is een nieuw plan gerealiseerd.
In de wijk de Bouwen is enkele jaren geleden een Wateras aangelegd. Hierop wordt een groot deel van het hemelwater geloosd. Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie lag er de wens om de wateras door te trekken. Vanuit een door de gemeente aangeleverd schetsontwerp heeft PLANN ingenieurs de Wateras verder technisch uitgewerkt. Langs de woningen zijn keerwanden van ca. 2,25m hoog geplaatst, met daaraan vast, op maat gemaakte schanskorven. Aan de parkzijde is een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. In het water zijn diverse stapstenen aangebracht.

Naast de werkzaamheden aan de Wateras heeft PLANN ingenieurs rondom het nieuwbouwplan de nieuwe toegangsweg en de parkeervoorzieningen uitgewerkt.

Herinrichting Het Blauwgras
Op een kleine 100m afstand van het project Burefen is het andere project volop in uitvoering, namelijk de herinrichting van Het Blauwgras. PLANN ingenieurs heeft hiervoor de volledige besteksvoorbereiding uitgevoerd. In deze straat wordt het gemengde stelsel vervangen voor een gescheiden stelsel. Omdat daarbij toch de gehele straat openligt, wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om de straat her in te richten. Hierbij wordt de verharding vervangen, de bestaande brede rijbaan versmald en er worden langsparkeervakken aangelegd. Het werk is aanbesteed middels een BPKV procedure (Beste Prijs- Kwaliteitsverhouding). De inschrijvers moesten een BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) schrijven. De best beoordeelde inschrijving kreeg de meeste punten op het kwalitatieve onderdeel van deze inschrijving. Het kwalitatieve deel en het kwantitatieve deel (inschrijfprijs) tellen beide voor 50% mee voor de eindbeoordeling. Hierdoor kan het zijn dat de laagste inschrijver niet het werk gegund krijgt.