PLANN behoudt de hoogste trede op de CO2 prestatieladder!

PLANN ingenieurs is ook in 2023 gecertificeerd volgens trede 5 van de CO2 prestatieladder. We zijn altijd op zoek naar nieuwe en innovatieve mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Denk hierbij aan energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. En niet alleen in de eigen bedrijfsvoering maar ook bij de uitvoering van projecten. En daarom heeft PLANN ingenieurs het certificaat niveau 5, de hoogste op de CO2-Prestatieladder, behouden! Hiermee laten we zien dat wij niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen organisatie maar ook verantwoordelijk voelen voor de hele branche waarin wij werkzaam zijn.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Het gaat bij de CO2-prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder kent 5 niveaus. Bij niveau 1 tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie inclusief alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. De CO2-prestatieladder kan door aanbestede diensten en organisaties worden gebruikt bij aanbestedingen.