Nieuwe update project “Vergroening Waagplein”

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt en het nieuwe waagplein in Leeuwarden krijgt steeds meer vorm! De zitranden zijn geplaatst, bomen zijn gepland en het ingezaaide gras komt op! Nog even en het groene plein is open voor publiek.

Het project heeft tot doel het centrale plein van de stad, het Waagplein, om te vormen tot een groene oase die niet alleen de schoonheid van het gebied verbetert, maar ook een positieve impact heeft op de gevolgen van klimaatverandering.

Een van de belangrijkste klimaatmaatregelen van het project is de aanleg van een groene zone en bomen op het Waagplein. Het plein verandert hierdoor in een groen en levendig gebied. Deze vergroening draagt bij aan het verminderen van de stedelijke hitte, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het stimuleren van de biodiversiteit in de stad.

Onder de bomen is een regenwateropvangsysteem geïntegreerd, die het regenwater opvangt en wordt gebruikt voor de bomen. Hierdoor kunnen de bomen, zonder hulp van buitenaf, in stedelijk gebied volwaardig groeien. Deze waterberging is gerealiseerd met behulp van een krattensysteem. De combinatie van capillaire cilinders, verschillende folies en bomengrond zorgen voor voldoende watertoevoer richting de boomwortels.