Incompany Cursus Omgevingswet

Maandag 12 februari hebben wij, samen met MORV adviseurs, deelgenomen aan een Incompany Cursus en workshop over de Omgevingswet, georganiseerd door Frank Zeldenrust, eigenaar van Zelf Advies. Deze wet heeft impact op PLANN ingenieurs, dat gespecialiseerd is in projecten voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. En deze wet heeft directe invloed op de adviezen bij MORV adviseurs, waar onder andere onderzoek wordt gedaan naar bodem, water en ecologie. Door het volgen van deze cursus en workshop zijn we nu nog beter in staat om onze werkzaamheden adequaat af te stemmen op de geldende wet- en regelgeving.