Over Aldo

In 2018 heeft Aldo de studie Civiele Techniek in de richting Waterbouw afgerond aan de Hanzehogeschool te Groningen. Na zijn studie is hij aan het werk gegaan bij een aannemer in de waterbouw, waar hij 3,5 jaar werkzaam is geweest als projectvoorbereider binnen verschillende contractvormen (UAV/UAV-gc), daarnaast is hij actief geweest als calamiteitencoördinator.

Tijdens zijn tijd bij de aannemer is hij erachter gekomen dat het ingenieurswerk hem het beste ligt. Vandaar dat Aldo in dienst is getreden bij PLANN ingenieurs als projectmedewerker, waar hij zich bezighoudt met de voorbereiding van projecten binnen Infra & Groen, Natuur & Water en Sport.

Na het afronden van zijn studie is Aldo met zijn vriendin in Groningen blijven hangen, waarna ze in december 2021 zijn verhuisd naar Sneek. In zijn vrije tijd is hij graag aan het klussen in en om het huis, aan het sporten of aan het reizen.