Deze enquête kost gemiddeld 3 minuten van uw tijd.

Geef voor onderstaande stellingen een rapportcijfer van 1-10 (10: uitmuntend - 1: zeer slecht)
Scores onder de 6 graag onderaan deze pagina toelichten.

Hoe verliep de project (bege)leiding?
10987654321

Voldoen onze producten / diensten aan uw verwachting?
10987654321

Was de communicatie voldoende en helder?
10987654321

Is de planning naar tevredenheid bewaakt en nagekomen?
10987654321

Hoe ervaart u de prijs/kwaliteitverhouding?
10987654321

Is de administratieve afhandeling goed verlopen?
10987654321

Zou u over het algemeen een tevredenheidsverklaring afgeven voor dit project?

janee