Over Patrick

Vanuit het vak cultuurtechniek heeft Patrick zich gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van sportvelden. Hierbij gaat zijn interesse vooral uit naar natuurgras en met name de bodemkundige en hydrologische vraagstukken die hierbij een rol spelen. Vanuit deze specialistische vakkennis is Patrick actief betrokken bij alle vakgebieden binnen onze organisatie.

Na zijn studie ‘Land- en Watermanagement’ aan Hogeschool Larenstein is Patrick gestart als adviseur bodemkunde, cultuurtechniek en sport bij Grontmij. Na een periode van elf jaar is Patrick in april 2012 in dienst getreden bij PLANN ingenieurs.

In zijn vrije tijd maakt Patrick graag een rondje op en rond het Dwingelderveld op de hardloopschoenen.