Over Matthijs

Na het afronden van zijn stageperiode en de afstudeerstage bij PLANN ingenieurs is Matthijs aan de slag gegaan als projectmedewerker bij PLANN ingenieurs. Matthijs houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van inventarisaties en het opstellen van tekeningen, bestekken en kostenramingen. Daarnaast ziet Matthijs er in zijn rol als toezichthouder op toe dat de verschillende projecten op de juiste manier worden uitgevoerd.

Na het afronden van een ´groene´ Mbo-opleiding heeft Matthijs zijn studie voortgezet aan de hogeschool Van Hall Larenstein waar hij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting heeft gevolgd. Tijdens zijn studie heeft Matthijs zich gespecialiseerd in de technische uitwerking van plannen. Matthijs hoopt nu zowel zijn praktische als theoretische kennis in de praktijk te kunnen brengen binnen de verschillende werkvelden.

In zijn vrije tijd is Matthijs regelmatig actief op de skeelers of op de schaatsbaan.