Artikelen door S.J. Akkerman

,

In drie maanden van Plann naar oplevering

Nieuw kunstgras Enschede Op Sportcampus Diekman in Enschede is maandag een nieuw kunstgrasveld goedgekeurd. Op deze mat speelt het vrouwenelftal van FC Twente komend seizoen de thuiswedstrijden, evenals SC Enschede en Zuid-Eschmarke. Bijzonder aan de oplevering van dit veld is dat het hele project in korte tijd is gerealiseerd. Begin mei is een bouwteam gevormd […]

Over Anno

Anno is een praktisch ingestelde, oplossingsgerichte ontwerpcoördinator, werkzaam binnen de werkvelden van Infra & Groen, Natuur & Water en Sport. Na de studie Civiele Techniek aan de Universiteit Twente is Anno werkzaam geweest bij meerdere civiele aannemers. Hierbij heeft hij diverse functies bekleed, van werkvoorbereider / calculator tot uitvoerder en projectleider. In reguliere RAW-projecten, maar […]

Over Joachim

Joachim is iemand die van kleins af aan een passie voor groen heeft. Al vanaf zijn peutertijd was hij te vinden in de tuin. De passie heeft zich in zijn leven alleen maar verder ontwikkeld in alle aspecten die komen kijken in het groen en grijze werk. Hij is iemand die plannen doordacht uitwerkt zodat […]

, ,

Oever- en kadeproject Leeuwarden Oost

Wetterskip Fryslân beheert ruim 3000 km waterkeringen langs de boezem. Deze zijn onder te verdelen in regionale waterkeringen en kade sluitende tracés. In het provinciaal waterhuishoudingsplan en het waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân is opgenomen dat er elke zes jaar een veiligheidstoetsing van de regionale keringen aan de provinciale norm wordt uitgevoerd. Uit de hoogtetoets van […]

, ,

KRW-oevers Tsjonger

Wetterskip Fryslân heeft zich in het Waterbeheerplan van 2010 vastgelegd op de uitvoering van een groot aantal inrichtingsmaatregelen om de ecologische waterkwaliteit in haar beheersgebied te verbeteren en de waterbergingsmogelijkheden te vergroten. De maatregelen zijn geen vrijblijvende inrichtingsmaatregelen; ze worden aan de EU gerapporteerd in het kader van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water […]

,

Renovatie kunstgrasveld Oudehaske

Het kunstgrasveld bij vv Oudehaske wordt in het speelseizoen gerenoveerd Bij vv Oudehaske wordt het kunstgras voetbalveld gerenoveerd. PLANN ingenieurs heeft het bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid. Kijkend naar de piekdrukte in de zomerstop is er in overleg met de gemeente en de club gekozen voor een uitvoeringsperiode in het voetbalseizoen. Mooi om te […]

Vakbeurs Sportaccommodaties

PLANN ingenieurs is op 14 maart 2019 aanwezig op de Vakbeurs Sportaccommodaties te Houten. U kunt ons vinden aan het centrale terras in stand 2.112. Kom langs in onze stand en ontdek de mogelijkheden van PLANN ingenieurs. Onze experts praten u graag bij over onze producten en diensten. Kosteloos registreren voor de Vakbeurs Sportaccommodaties kan hier. Openingstijden vakbeurs Donderdag […]

Toekomstvisie Sportpark Marslanden

Sportpark Marslanden wordt een toekomstbestendig sport- en beweegpark voor Zwolle PLANN ingenieurs en ICSadviseurs hebben samen met de sportverenigingen van sportpark Marslanden, onderwijs- en zorginstellingen en gemeente Zwolle een gezamenlijke visie ontwikkeld. In 2025 is sportpark Marslanden getransformeerd tot een toekomstbestendig sport- en beweegpark. In een drietal interactieve sessies is met gemeente Zwolle en de […]

Infra Relatiedagen

PLANN ingenieurs is van 5 t/m 7 februari 2019 aanwezig op de Infra Relatiedagen te Hardenberg. Kom langs in onze stand en ontdek de mogelijkheden van PLANN ingenieurs. Onze experts praten u graag bij over onze producten en diensten. U kunt zich kosteloos aanmelden. Klik hier voor voorregistratie. Openingstijden vakbeurs Dinsdag 5 februari 2019 van 13:00 tot 21:00 […]

,

Herinrichting Boslaan Staphorst

De Boslaan in Staphorst is een historische verbinding tussen de Gemeenteweg en het Notarisbos. De verbinding is tevens een recreatieve wandelroute. Gemeente Staphorst heeft PLANN ingenieurs gevraagd een ontwerp te maken voor een eenduidige (her)inrichting die recht doet aan het historische karakter van de Boslaan. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van vele […]

PLANN ingenieurs!

KYBYS.ING wordt PLANN ingenieurs en blijft doen wat ze deed Van de start in Meppel als Adviesburo De Meent in 2003, via de naamsverandering naar KYBYS in 2013, naar een verzelfstandiging en de bescheiden naamtoevoeging KYBYS.ING in 2017, komen we nu dichter en dichter bij 2019… Het jaar dat KYBYS.ING verder gaat onder de naam […]

PLANN ingenieurs: sponsor van Sport Drenthe

Als sponsor van de ‘SportDrenthe jubileumclub van 50’ was PLANN ingenieurs aanwezig op het Jubileumfestival SportDrenthe in de Expo Assen. 50 jaar SportDrenthe werd gevierd met muziek, sportieve activiteiten en diverse inspiratiesessies over onder meer bewegen in de openbare ruimte, de gezonde sportkantine en de vereniging van de toekomst. Zo draagt PLANN ingenieurs haar steentje […]

,

Herinrichting Lutsborgsweg e.o. Haren

Voor de Lutsborgsweg en omgeving staat een grote rioolvervanging gepland, reden voor gemeente Haren om deze straten opnieuw in te richten. PLANN ingenieurs heeft zich op basis van een EMVI-aanbesteding gekwalificeerd voor deze uitdagende opdracht. Onze succesvolle burgerparticipatie heeft geleid tot een breed gedragen ontwerp. Samen met een bewonersgroep is een ontwerp opgesteld wat is […]

Toekomstbestendig Sportpark Marslanden

KYBYS.ING en ICSadviseurs hebben een start gemaakt om samen met diverse verenigingen en instanties van sportpark Marslanden te Zwolle te komen tot een visie voor het meest toekomstbestendige sportpark van Nederland. Door middel van drie werksessies hebben we input verzameld om een visie, kaders en ambities op te stellen voor sportpark Marslanden. Over enkele weken […]

Vervangen autobrug over de Dongjumervaart

De autobrug over de Dongjumervaart wordt het komende half jaar vervangen. Dit is de brug in de Riedsterweg naar de Dongjumerweg. KYBYS.ING is namens gemeente Waadhoeke betrokken bij het vervangen een autobrug over de Dongjumervaart. Een mooi uitvoeringsproject uit het inrichtingsplan GoFraHa.